Obchodní podmínky obytný vůz

Všeobecné podmínky
 • ŘP skupiny B, praxe 2 roky

 • věk nejméně 23 let

 • předložení 2 platných dokladů totožnosti (ŘP, OP nebo cestovní pas)

 • vůz smí řídit pouze nájemce nebo osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči

 • je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepování, vrtání, šroubování apod.)

 • minimální doba pronájmu jsou 4 dny, v letní sezoně 7 dní (kratší doba pouze dohodou)

Předání a vrácení obytného vozu
 • obytný vůz se předává čistý, s natankovanou plnou nádrží PHM

 • nájemce podepíše při převzetí vozu předávací protokol a vozidlo vrátí v odpovídajícím stavu, s natankovanou nádrží 10 litrů PHM v palivové nádrži. Plynové láhve a nádrž vody nedoplňuje

 • odpadní nádrž z WC nájemce před vrácením vozu vyprázdní a vypláchne kazetu chemického WC. V opačném případě účtujeme 1.000 Kč za vyprázdnění

 • vůz se předává od 9 hod prvního dne půjčení a vrací se do 18 hod posledního dne pronájmu, pokud pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak

 • možnost přistavení a předání na jiném dohodnutém místě za příplatek

 • převzetí vozu a seznámení se s jeho obsluhou zabere cca 30 min, stejně tak i předání a jeho kontrola. Je nutné s tímto počítat

Rezervační a platební podmínky
 • po rezervaci obytného vozu (e-mailem, telefonicky) obdrží zájemce do 24 hod náhled smlouvy a zálohový doklad. Pokud nájemce se smlouvou souhlasí, podepsanou, naskenovanou odešle pronajímateli zpět

 • nájemce zaplatí 30% zálohu do 5 pracovních dnů. Tím se stává rezervace závaznou.

 • doplatek nájemného 70% se platí nejpozději 30 dní před prvním dnem pronájmu. Pokud tak nájemce neučiní, rezervace se ruší a rezervační poplatek propadá pronajímateli

 • při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli vratnou kauci ve výši 25.000 kč v hotovosti pro případné škody či ztráty. Pronajímatel má právo kauci držet do doby vyřešení uvedených škod, poškození a ztráty

 • servisní poplatek činí 1.500 kč a zahrnuje PB lahve, chemii do WC, speciální toaletní papír, přípravu a předání vozu

 • počet najetých kilometrů není omezen

 • v ceně je již zahrnut pronájem kempinkového vybavení a příslušenství

Sankce
 • při ztrátě klíčů do zapalování, technického průkazu, zelené karty, servisní knížky účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5.000 kč za každou ztracenou položku

 • v případě silně znečištěného interiéru (poškozené čalounění, promočené a znečištěné matrace, bláto, písek, barvy atd.) účtuje pronajímatel pokutu 5.000 kč

 • Pokud nastane prodlení s vrácením vozu 24 hod, účtujeme pokutu 8.000 Kč za každých započatých 24 hod

Nehody a poruchy
 • nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu telefonicky přímo pronajímateli

 • při nehodě, vniknutí pachatelem, živelné události či odcizení vozu je nájemce povinen událost ohlásit policii a požadovat doklad o šetření

Storno
 • 60 dní a více před pronájmem vozidla 20% z ceny nájemného

 • 30 dní 50%

 • 15 dní 80%

 • 7 dní a méně 100%

 • při předčasném ukončení pronájmu vozidla se nájemné nevrací

Pojištění vozu a cestovní pojištění osob
 • vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10%

 • při poškození, ztrátě nebo zničení interiéru se pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby. V těchto případech bude škoda stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nepostačí k pokrytí škody či spoluúčasti, je nájemce povinnen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Cena servisního poplatku 1.500 Kč zahrnuje
 • 2 PB lahve, chemie do WC, speciální toaletní papír, příprava a předání vozu

 • Při pronájmu vozu nad 20 dni se servisní poplatek neúčtuje