Obchodní podmínky motorový člun

Výpůjční řád – motorový člun
  • Při zapůjčení věci je nájemce povinen se prokázat libovolnými dvěma doklady totožnosti.

  • Kauce se hradí při převzetí věci a slouží jako jistina na zapůjčený materiál a jako náhrada případných škod na zapůjčených věcech. Zákazník zaplatí výši půjčovného vždy předem.

  • Nájemce je povinen dbát na řádné užívání věci tak, aby nedošlo k jejímu poškození, odcizení aj. Je zakázáno člun přetěžovat a užívat jej k jiným účelům, než je určen. V případě odcizení nebo ztrátě zapůjčených věcí je zákazník povinen okamžitě informovat půjčovnu.

  • Zapůjčený člun je nájemci předveden v nafouknutém stavu a je prakticky seznámen s jeho obsluhou, obsluhou závěsného motoru, používáním správného paliva i celého kompletu.

  • Při vrácení je přezkoušena funkčnost celého kompletu. Poté je nájemci vrácena kauce.